OPSLAG

Van Dijk De Meern BV beschikt over verschillende opslagfaciliteiten voor de tijdelijke huisvesting van machines, installaties, containers en units.

opslag in geconditioneerde opslagloodsen

Afhankelijk van het soort goederen of installaties kan gekozen worden voor een buitenopslag tot opslag in geconditioneerde opslagloodsen.